Gigabikes "all time" Ranking
 

De "all time" Ranking van Gigabike :

Tweeëntwintig edities Gigabike zitten er inmiddels op. Op basis van alle eindrankings werd een ranglijst aller tijden gedistilleerd. Vijf subrankings werden vastgelegd en die werden telkens gewogen tegenover de beste prestatie in die subranking (norm : 100). Twee subrankings tellen slechts voor 50% mee en zo wordt een totaalscore bepaald op 400.

In totaal vinden we 1362 Gigabikers in deze ranking, waarvan 21 onder hen present waren in alle edities van Gigabike.

Klik hier voor de Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Overzicht van aantal deelnemers:
 
2000 62   2006 404   2012 510 2018 564
2001 140   2007 440   2013 520 2019 569
2002 196   2008 450   2014 540 2020 559
2003 290   2009 470   2015 540 2021 530
2004 317   2010 500   2016 555 2022
2005 352   2011 500   2017 570 2023De volledige lijst

De Absolute Ranking van Gigabike

Vooreerst is er natuurlijk de absolute ranking. Daarbij tellen we gewoon de punten van de voorbije edities bij elkaar. Vanzelfsprekend prijken daarbij zij die reeds 22x deelnamen bovenaan. Andy Roose (op 5) is de beste onder de gigabikers met 21 deelnames. Ex-laureaat Dick Beekman (op 11) leidt de groep met 20 deelnames. Een andere gewezen winnaar is Filip Mas die nu op 21 staat (19 deelnames), ook Reno Van Dael won ooit en staat op 45 (18x), Ed Roos op 80 (17x), Ward Debruyne op 107 (16x), nog een gewezen winnaar Sebastian Lohse op 136 (15x), Bernie Stuifzandt op 181 (14x), Gunther Van Schelvergem op 227 (13x), Stef Schuermans op 270 (12x), Jan Feddes op 290 (11x), Rick Timmermans op 314 (10x), Gerrit Van den Akker op 367 (9x), Marcel Spijker op 423 (8x), Peter Van der Veen op 452 (7x), kersvers laureaat Robin Damen op 490 (6x), Kevin Noels op 555 (5x), Miel Dewulf op 620 (4x), Aldert Veldhuisen op 698 (3x), Rutger Wessel op 806 (2x) en Bert Van den Brandt op 966 (1 deelname).

Drievoudig winnaar Mark Vanderwegen leidt met ruime marge de absolute ranking.  Peter Samoy blijft op twee, Daam Van Reeth volgt op drie maar de kloof op zijn neef blijft klein. Hans Van Iterson herovert zijn top tien plek ten nadele van Jasper Van Hoof.

De absolute ranking:

1. Mark Vanderwegen 540.625 (1)
2. Peter Samoy 516.917 (2)
3. Daam Van Reeth 515.394 (3)
4. Beinte Koopmans 504.645 (4)
5. Andy Roose 501.964 (5)
6. Ferry Deurloo 500.698 (6)
7. Johan Peeters 497.949 (7)
8. Harm Jan Bouwknegt 496.494 (8)
9. Ronald Vermaas 491.666 (10)
10. Hans Van Iterson 491.034 (=)


De Gemiddelde Ranking van Gigabike

Omdat de absolute ranking natuurlijk in het voordeel is van zij die alle edities meemaakten, maakten we ook rangorde op volgens de gemiddelde score behaald overheen de edities waaraan men deelnam.

Robin Damen, laureaat in 2021, bewijst zijn uitstekende vorm met de leidersplaats in deze ranking. In de top tien maakt Kevin Noels een opgemerkte intrede op 2.

Giga-kannibaal Mark staat hier 21e met een gemiddelde score van 24.323.

Het algemeen gemiddelde in 2021 bedroeg 25.423, het hoogste uit de geschiedenis van Gigabike. Opmerkelijk want een aantal wereldbekerwedstrijden gingen niet door, wat grotendeels gecompenseerd werd door het Olympische tweeluik.

De gemiddelde ranking:

1. Robin Damen 26.548 (1)
2. Kevin Noels 25.645 (=)
3. Marcel Van Ewijk 25.594 (4)
4. Vincent Van Marrewijk 25.474 (10)
5. Rick Timmermans 25.426 (3)
6. Jeroen Dobbelaere 25.381 (5)
7. Aldert Veldhuisen 25.234 (2)
8. Ike Simoncini 25.169 (9)
9. Thomas Vasseur 25.147 (8)
10. Sebastian Lohse 25.040 (7)


De Procentuele Ranking van Gigabike

Aangezien er niet in alle edities evenveel punten te verdienen vielen (door wijzigingen in de kalender bijvoorbeeld, of door geschrapte etappes in rondewedstrijden, door de al of niet aanwezigheid van Olympische Spelen ...), is als derde berekening de procentuele ranking opgesteld. Hierbij wordt per jaargang de procentuele score berekend (eigen score tegenover de maximaal haalbare score in die jaargang) en dan het gemiddelde over de procentuele scores in de deelgenomen edities.

Ter info : de maximaal haalbare scores per editie en het % van de laureaat :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
51.244 56.208 58.797 57.949 60.436 62.772
37,05% 36,63% 41,12% 40,55% 35,37% 35,71%
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
69.458 68.853 70.782 65.153 67.047 67.248
41,66% 39,17% 36,08% 42,01% 39,46% 37,69%
           
2012 2013 2014 2015 2016 2017
72.407 68.530 68.645 68.433 72.042 80.366
41,11% 39,06% 39,88% 36,13% 37,66% 40,54%
           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
83.291 82.705 56.220 77.529
35,81% 33,46% 40,21% 40,68%

2021 kwam nog niet tot het niveau van het pre-corona tijdperk, maar was beduidend rijker dan 2020. Laureaat Robin Damen haalde 40,68% en verschijnt ook in de top tien.

De procentuele ranking:

1. Mark Vanderwegen 36,50 % (1)
2. Gerrit Van den Akker 36,39 % (2)
3. Filip Mas 35,60 % (4)
4. Theo Willemse 35,45 % (3)
5. Robin Damen 35,30 % (=)
6. Piet Ouburg 35,28 % (5)
7. Dick Beekman 35,28 % (8)
8. Cyrille Pluijmen 35,24 % (6)
9. Sebastian Lohse 35,21 % (9)
10. Reno Van Dael 35,12 % (7)


De Relatieve Ranking van Gigabike

Nog waren we niet bevredigd in onze zoektocht naar de ultieme ranking. Daarom berekenden we even per editie de "relatieve" score, het verschil in punten tegenover de gemiddelde score van het peloton in dat jaar.  Op die manier dachten wij beter de prestaties te honoreren in een jaargang waar door het koersverloop (minder voorspelbare winnaars) de scores gezamenlijk lager uitvielen. Dat resulteerde in de relatieve ranking, waarbij de relatieve scores werden opgeteld. 

Ter info de gemiddelde score doorheen de jaren :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
13.111 14.582 17.565 16.246 16.468 17.515
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
22.414 19.598 19.330 21.437 19.325 19.253
           
2012 2013 2014 2015 2016 2017
22.325 20.373 19.676 19.217 20.837 24.532
           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
21.347 20.703 15.368 25.424

Bovenin valt 2-voudig laureaat Theo Willemse na zijn sabbatjaar terug van 2 naar 4. Dit jaar op het podium en nu voor het eerst in de top tien : Joris Van den Brande. Gunther Daman houdt zijn reputatie als "slechtste" pionier stevig overeind, voor de 22e keer op rij bleef hij onder het gemiddelde, maar dat werd in 2021 wel gecompenseerd met diverse dagzeges. Het klubje van vijf pioniers die in alle edities boven het gemiddelde eindigden blijft overeind: Mark Vanderwegen, Peter Samoy, Daam Van Reeth, Beinte Koopmans en Kevin De Vrieze. Ferry Deurloo is de pionier met één enkel dip-jaar met name in 2004. Nog acht Gigabikers hebben een 21/21 op hun rapport, Bas Nieuwenhuis moest hier afhaken in 2021. Zes gigabikers noteren een 20/20.

De relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 113.971 (1)
2. Peter Samoy 90.263 (3)
3. Daam Van Reeth 88.740 (5)
4. Theo Willemse 88.667 (2)
5. Andy Roose 88.421 (4)
6. Filip Mas 88.175 (6)
7. Dick Beekman 86.390 (7)
8. Johan Peeters 84.406 (8)
9. Harm Jan Bouwknegt 82.951 (9)
10. Joris Van den Brande 82.381 (=)


De Gemiddelde Relatieve Ranking van Gigabike :

Omdat de vorige ranking opnieuw in het voordeel speelde van zij die meerdere malen deelnamen, voegen we er ook nog een vijfde ranking aan toe : de gemiddelde relatieve ranking.  De naam zegt het zelf : de gemiddelde relatieve ranking die iedere speler haalt. 503 gigabikers houden het positief. Mark Vanderwegen blijft nog voor huidig winnaar Robin Damen. De laagste score blijft op naam van Nick Delafontaine, rode lantaarn van 2012, met een score die 13.674 punten lager was dan de gemiddelde score.
 

De gemiddelde relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 5.180 (1)
2. Robin Damen 5.179 (2)
3. Theo Willemse 4.666 (5)
4. Filip Mas 4.640 (6)
5. Gerrit Van den Akker 4.591 (7)
6. Sebastian Lohse 4.457 (=)
7. Rick Timmermans 4.446 (4)
8. Reno Van Dael 4.370 (8)
9. Dimitri Eeckhaut 4.328 (=)
10. Dick Beekman 4.319 (=)
 

Omdat we graag de pigmenten van alle vijf rankings in overweging wilden nemen, berekenden we gewoon nog een zesde ranking, gebaseerd op de scores in alle vorige. En het resultaat vind je op de volgende Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Begin 2007 werd deze ranking enigzins anders berekend. Waar voorheen gewoon een gemiddelde werd gemaakt overheen de behaalde ranking in ieder van de vijf aparte rankings werd een meer correcte benadering gezocht. Per ranking werd de topscore (bv bij de absolute ranking is dit deze van Mark Vanderwegen) gelijk gesteld aan 100 en werd voor de andere scores een relatieve score berekend ten opzichte van die topscore. De "gemiddelde" ranking & de "procentuele" ranking werden hierbij met een factor 0,5 vermenigvuldigd omdat anders het resultaat te zwaar zou doorwegen voor deze deelnemers die enkel in één jaar van de partij waren.  

Voor de "relatieve" ranking werd de score nog met de maximale behaalde score verdubbeld om het effect van negatieve scores te beperken. Dit effect werd in de "gemiddeld relatieve" ranking wel nog meegenomen, zodat sommige deelnemers daardoor een negatieve score behalen. Deze vloeit voort uit het feit dat ze (bijna) altijd lager scoorden dan de gemiddelde score in een bepaalde jaargang.

Volledige ranking aller tijden Gigabike


Laatst gewijzigd op 23/10/2021 - Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike, jaargang 22 - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen