De OfficiŽle Reglementen

Hieronder vind je de officiŽle reglementen voor 2020.  De gewijzigde elementen tegenover vorig jaar zijn in het groen aangegeven, dat bespaart de anciens een hoop leeswerk. Nieuwkomers worden vriendelijk aangeraden het reglement volledig door te nemen.

Door deelname aan Gigabike verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement en elke beslissing van de organisatoren. Deelnemers verklaren zich ook akkoord dat de gevraagde persoonlijke data (met name woonplaats & geboortedatum) op de site gedeeld kunnen worden. Wie dat wenst kan zijn emailadres verborgen houden zodat het enkel met de organisatie gedeeld wordt.

De organisatie ligt in handen van Mark Vanderwegen en Peter Samoy.
Het e-adres van Gigabike is gigabike@advalvas.be

Alle correspondentie (vragen, suggesties, foutmeldingen, sponsoring, inschrijvingen, transfers,...) wordt verwacht op dit adres.
 
  INHOUD:

1. Wat is Gigabike ?

2. De puntentelling
3. De selectie van renners
4. De transfers
5. De kalender
6. De Gigabike–rangschikking(en)
7. Inschrijven
8. Prijzen
9. Raad der Wijzen


1. Wat is Gigabike ?

1.1. Speldefinitie

Gigabike is een wielerspel dat zich een seizoen lang focust op de belangrijkste wegwedstrijden van de elite-renners. Iedere deelnemer kan hier van januari tot eind oktober zijn/haar hart ophalen door zich in de huid van teammanager te manoeuvreren.

Elke ’manager’ stelt een team samen van exact 30 renners, ter waarde van een maximaal werkbudget ( 20.000 CQ-punten om precies te zijn – zie punt 2). Hij/zij tracht zo veel mogelijk punten bijeen te fietsen via de eendagswedstrijden en de rittenwedstrijden die op de Gigabike-kalender 2018 staan (zie punt 5). Op geregelde tijdstippen kan hij/zij dat team bijsturen door telkens maximum 5 renners te wisselen. De puntentelling bij Gigabike is analoog aan deze die door www.CQranking.com wordt gehanteerd. (zie punten 2 en 6). 1.2. Hoe deelnemen

Deelname aan Gigabike is onvoorwaardelijk gratis! De prijzenkast is navenant (zie punt 8)

De inschrijvingsperiode voor 2020 is drieledig.  In december worden de wildcards uitgedeeld aan deelnemers die op basis van specifieke criteria startrecht krijgen. Daarna worden de anciens uitgenodigd om hun startplaats te reserveren.  Tenslotte worden de resterende plaatsen toebedeeld via een nog nader te bepalen inschrijvingsmechanisme.

Vanaf 2 januari, kan je starten met je ploeg samen te stellen.  Deadline is maandag 14 januari 23 uur, want de volgende dag staat de de eerste wedstrijd (Tour Down Under) geprogrammeerd.  Hou rekening met een mogelijke numerus clausus van 570 deelnemers. Zie punt 7 voor meer details.

Deelnemers zijn 15 jaar (d.w.z. geboren in 2005 of vroeger). Slechts met inachtneming van uitzonderlijke voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. De beslissing hierover ligt bij de organisatoren van Gigabike.


 

 
2. De puntentelling

2.1. CQranking als referentie
 
De uitslagen worden in rekening gebracht op basis van de publicatie op de site www.cqranking.comDeze site biedt ons ook de nodige inschaling van wedstrijden, puntenschalen en puntenquotering van de renners.

De intussen alomgekende CQ ranking is officiŽle referentie om de wedstrijden in te schalen en conform punten toe te kennen. Alle puntentabellen vind je op de CQ-website

In principe publiceert CQranking wekelijks een nieuwe ranking.  Bij Gigabike zijn er zeven tussentijdse CQ-ranglijsten van belang. De 'geldende' data worden steeds duidelijk vermeld op de website (zie kalender): een eerste keer bij de inschrijving, de 6 andere keren telkens bij de transferperiodes (zie punt 4, transfers). 

2.2 Puntentelling bij Gigabike
 
Bij Gigabike tellen enkel de resultaten die werden behaald in de wedstrijden die op de Gigabike-kalender staan (zie punt 5). Dit zijn in principe (*) alle wedstrijden van de World Cup, aangevuld met de gewezen Protour wedstrijden, de Europese continentale 1.HC, WK wegrit, WK tijdrit en de nationale kampioenschappen van de landen in de top tien (uitgezonderd AustraliŽ vanwege het tijdstip dat deze NK verreden worden). In een Olympisch jaar komen hier ook nog de weg- en tijdrit bij.
 
Bij Gigabike worden enkel de wedstrijduitslagen in aanmerking genomen. Er worden dus gťťn punten toegekend voor nevenrangschikkingen zoals punten- of bergklassement. De enige uitzondering vormen de bonuspunten die de leider in een ronde krijgt. Deze worden wel in rekening gebracht.  

Sinds 2008 gelden voor een ploegentijdrit voortaan dezelfde punten als bij CQ.  Zo krijgen ook de individuele individuele renners punten volgens score van de ploeg.  Voor de precieze details verwijzen we graag naar CQ.


 

2.3 De Giga-regel van 8!

Belangrijk om weten !!!  Enkel de bestscorende 8 (acht) renners uit je selectie scoren punten, zowel bij eendagswedstrijden, als in een rit als in het eindklassement van een rittenwedstrijd. Vanaf de 9de renner uit de selectie die CQ-punten verdient, wordt bij Gigabike NUL punten geteld. 

2.4 Geldigheidsduur

+ indien de uitslag gewijzigd wordt, dan zal dit in rekening worden gebracht in de Gigabike-competitie voor zover dit gebeurt binnen de 5 (=VIJF !) kalenderdagen na het verrijden van de wedstrijd (een wedstrijd op 7 maart wordt bijgevolg definitief op de 12 maart om 23u59). Bijvoorbeeld als een renner uit de uitslag wordt geschrapt vanwege een positieve dopingcontrole maar dit slechts bekend is na 1 maand, dan wordt de betreffende uitslag niet aangepast! 

+ Bovenstaande regel geldt ook voor onvolledige uitslagen. Op basis van dergelijke uitslag kan een voorlopige stand berekend worden. Indien er binnen de 5 dagen geen aanvulling volgt, dan wordt deze uitslag als definitief beschouwd.

+ Mocht een wedstrijd (of etappe) geannuleerd worden (om welke reden dan ook), dan zullen hiervoor geen punten berekend worden.

3. De selectie van renners
Elke selectie moet exact 30 (verschillende !) renners tellen (een onvolledige selectie is dus niet toegelaten). Alle renners die geregistreerd zijn bij de UCI mogen geselecteerd worden, maar bij inschrijving mag het totaal van de CQ-punten van de 30 gekozen renners niet groter zijn dan 20.000 punten: daarvoor wordt gerekend met de CQ-waarden van de lijst die op 1 januari 2019 beschikbaar is. 

Hoe U inschrijft leest u in punt 7. 

Het selecteren van renners gebeurt online en is dus volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Een email wordt telkens verstuurd bij het bewaren van je selectie.  Je kan ook een onvolledige selectie bewaren maar het is wel verplicht om tegen de eerste deadline (10 januari - 22 uur 's avonds) een volledige selectie te hebben.  Enkel indien het online registreren mank zou lopen (bv. door onvoorziene omstandigheden met de webserver) kan er besloten worden terug te grijpen naar de oude methode (insturen van selectie via email). Mocht dit onverhoopt nodig zijn dan zal dit eenduidig op de site gecommuniceerd worden.


Wacht NIET tot het allerlaatste moment om je selecties in te brengen (idem voor transfers) !
 
Bij het aanloggen moet de deelnemer zijn uniek emailadres samen met een paswoord gebruiken. Dit paswoord wordt initieel toegewezen maar kan door de betrokkene naar eigen believen gewijzigd worden.  Het paswoord is maximaal 15 karakters lang en mag enkel letters en cijfers bevatten (dus gťťn spaties en gťťn leestekens).  4. De transfers
 

Gigabike telt 7 periodes (zie kalender). De periodes 2 tot 7 worden voorafgegaan door een korte transferperiode. De start van elke transferperiode valt in principe telkens op een maandag wanneer een nieuwe CQ-lijst gepubliceerd wordt.

Bij iedere transferperiode kan men maximum (!) 5 renners uit de selectie halen en evenveel andere renners in de plaats brengen (zodat de selectie opnieuw bestaat uit 30 verschillende renners), maar vanzelfsprekend blijft de budgettaire beperking, die als volgt wordt samengevat: 

Het werkbudget = de som van de nieuwe CQ-punten van de gewisselde renners en het restbudget van de vorige periode. Het restbudget = dat aantal CQ-punten van het werkbudget dat u NIET hebt gebruikt tijdens uw laatste transferperiode (of tijdens de inschrijvingsperiode). De som van de CQ-waardes van de nieuw ingebrachte renners mag dit werkbudget niet overstijgen !

Numeriek voorbeeld:
Bij inschrijving is het totaal aantal CQ-punten van de initiŽle selectie van 30 renners = 19.920 punten. Omdat het werkbudget 20.000 punten was, is het restbudget bij aanvang van de Gigabike-competitie = 80 punten.

Stel dat U bij de eerste transferbeurt Valverde (b.v. 2100 punten) en Rebellin (b.v. 500 punten) wil vervangen, dan wordt uw werkbudget 80+2100+500=2680. Het totaal aantal CQ-punten van uw 2 nieuwe renners moet dus kleiner zijn dan 2680. Stel dat u kiest voor Bennett (b.v. 1050) en Kittel (b.v. 1400), dan wordt uw nieuwe restbudget 2680-1050-1400= 230 CQ-punten. Dit restbudget kan dan gebruikt worden tijdens de volgende transferperiode. (Het wordt in geen geval opgeteld bij uw Gigabike-punten!)
 


De deadline voor transfers is steevast de vooravond van de eerste wedstrijd van een periode. Opgepast : de geldende deadline is steeds op 23 uur vastgelegd. Een deelnemer heeft tot dan de tijd om zijn transfers online te registreren of reeds eerder ingebrachte transfers te corrigeren. 
 
Alle transferperiodes duren ongeveer 2 weken, behalve deze tussen periode 6 en 7 (slechts 1 week !). 
 
Er is gťťn transferverplichting, wie niet transfereert, behoudt automatisch zijn selectie (en zijn restbudget!) van de vorige periode. (*) Let op : aangezien deze transfers een wezenlijk onderdeel van gigabike vormen, wordt het aantal actieve transferperiodes wel in rekening genomen om de betrokkenheid bij gigabike te meten.  Deelnemers met weinig of gťťn transfers lopen het risico niet uitgenodigd te worden voor de volgende editie!
 
De online-faciliteit laat niet toe foute transfers te registreren.  Dit wil zeggen dat het aantal renners in en uit gelijk moet zijn, en evenmin mag het budget overschreden worden. Ingebrachte transfers kunnen door de deelnemer probleemloos gecorrigeerd worden, zolang de deadline niet bereikt is!

Wedstrijden die plaatsvinden tijdens een transferperiode (b.v. E3-prijs Harelbeke) behoren tot de voorgaande periode. De gedane transfers zijn dus pas geldig na afloop van de transferperiode.


5. De kalender
 

In Gigabike worden volgende wedstrijden in aanmerking genomen :
∑ alle grote rondes, zijnde Giro, Tour en Vuelta
∑ het wereldkampioenschap : zowel individuele tijdrit als wegrit.
∑ alle eendagswedstrijden van de World Tour, opgesplitst in 3 categorieŽn  
∑ alle rittenwedstrijden van de World Tour, opgesplitst in 3 categorieŽn  
∑ alle eendagswedstrijden in de Proseries.
∑ het Europees kampioenschap op de weg.
∑ de nationale kampioenschappen van ItaliŽ, Spanje, BelgiŽ, Nederland, Frankrijk, ColombiŽ, Duitsland, Denemarken en SloveniŽ. In 2020 worden die laatste vier in een lagere categorie ingeschaald.

 

De volledige kalender kan je hier lezen. Let op : we behouden ons het recht voor om in de loop van het seizoen nog aanpassingen te doen, die dan wel steeds grondig met de Raad der Wijzen worden afgetoetst.

De gigakalender 2020 werd aangepast op basis van de herziene kalender na impact van het Covid-19 virus.

 
6. De Gigabike–rangschikking(en)
 
6.1 Algemene regel:

Van elke wedstrijd of rit worden alleen de punten van de 8 bestscorende renners opgeteld.
 
6.2. Uitslag per wedstrijd

Per wedstrijd wordt een rangschikking van de ploegscores opgemaakt. In geval van ex-aequo (gelijk aantal punten) worden de spelers gerangschikt in aflopende volgorde van restbudget. Als ook het restbudget gelijk is, dan geeft het rugnummer de doorslag (in oplopende volgorde)  (zie punt 7, inschrijving).
 
6.3. Uitslag per ronde

Voor rittenwedstrijden wordt zowel een ranking per rit als een eindranking voor de ronde opgemaakt. Tijdens de ronde wordt ook een tussenstand voor deze ronde voorzien. Opgelet : ook de renner die de leiderstrui draagt brengt bonuspunten die meetellen in de Gigabike score.
 

 

6.4. Totaalklassement (tussenstand & eindafrekening)

Na iedere wedstrijd wordt ook telkens een tussenklassement opgemaakt.
Eind oktober wordt de eindafrekening opgemaakt… en dŗŗr is het om te doen :-) 

6.5 Nevenrankings

Al naargelang de creativiteit van de organistoren worden een aantal nevenrankings opgemaakt. De ranking per periode, groot geschut, grote rondes, kleine rondes, het kleine grut, de kampioenschappen, de Poulidor-trofee, de zegekampioen, de regelmatigheidsprijs behoren alvast tot het pakket.
 
6.6. Correcties op uitslag

Indien de officiŽle uitslag binnen de 5 dagen na het verrijden van de betreffende wedstrijd wordt gecorrigeerd. Latere correcties worden niet in aanmerking genomen. Indien correcties nodig waren zal dit ook in de ‘update info’ van de site aangegeven worden. (zie ook punt 2.4)
 
7. Communicatie & Inschrijving

7.1. Communicatie

De voertaal bij Gigabike is Nederlands. 

Het e-adres van Gigabike is gigabike@advalvas.be.  Alle correspondentie (vragen, suggesties, foutmeldingen, sponsoring, inschrijvingen, transfers,...) wordt verwacht op dit adres. 

7.2. Inschrijven

∑  Elke deelnemer kan slechts 1 selectie de weg opsturen.

∑  Inschrijvingsperiode? Deze start half december en loopt tot een specifiek ingestelde datum.

- Op de site kan je het aantal geregistreerde deelnemers controleren door de deelnemerslijst op te vragen.

. Inschrijven gebeurt via mail.  Daarna wordt een bevestiging gestuurd met paswoord.  Daarna kan je via de login je gegevens controleren en desgewenst wijzigen. Vanaf 2 januari kan je aan de slag met het samenstellen van je selectie.

∑ Wie deelneemt, wordt gevraagd woonplaats, provincie, nationaliteit, e-mail-adres en geboortedatum door te geven. Maar mits uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer zal deze informatie niet op de site gepresenteerd worden. 

 


 ∑ Iedere deelnemer krijgt een ‘rugnummer’ toegekend. Dit rugnummer is gelijk aan de eindpositie bij Gigabike 2018. Wie vorig jaar niet deelnam, krijgt een rugnummer in volgorde van inschrijving, oplopend vanaf 601.

∑ De e-mail-datum geldt als bewijs van inschrijvingsdatum.

∑ Er is een plafond qua aantal deelnemers ingesteld. Het exacte voorziene aantal deelnemers voor 2019 werd op 570 bepaald. 

∑ Iedere geldige selectiewijziginig (alsook later iedere geldige transfer) wordt via mail bevestigd. Een onvolledige selectie kan bewaard worden maar de deelnemer is echter wel verplicht om voor de deadline een volledige selectie in te brengen.

 De organisatoren eigenen zich tevens het recht toe om de teamnaam van een deelnemer te weigeren, mocht deze niet door de deontologische beugel kunnen.

. De organisatoren kunnen besluiten om een ingeschreven ploeg die zij als niet ernstig beschouwen voor te leggen aan de Raad der Wijzen. Deze kan bij meerderheid van stemmen beslissen om de betreffende ploeg te weigeren.

∑ Bij de samenstelling van de ploeg wordt de CQ-lijst van 1 januari gehanteerd. Bij het online selecteren van renners is het mogelijk dat renners uit de CQ-lijst niet selecteerbaar zijn.  Een optie is voorzien om een aanvraag te versturen om een renner toe te voegen.

Net als in de voorgaande jaren kunnen deelnemers zich in gigateams groeperen, de zogenaamde klieken. Iedere kliek zal minstens 6 en maximum 12 deelnemers tellen. Iedere kliek stelt een kapitein aan met wie de emailcommunicatie omtrent teamleden zal geschieden.

Een deelnemer kan geweigerd worden indien zijn/haar gedrag onduldbaar geacht wordt jegens de gigabike organisatie en/of haar deelnemers.  De beslissing daaromtrent ligt bij de organisatie, na raadpleging van de Raad der Wijzen.
8. De Prijzen.

Er vallen bij Gigabike gťťn geld- of andere prijzen te winnen. De eindwinnaar van dit bikkelharde web-spel moet het stellen met een berg felicitaties, mogelijks zelfs eeuwige roem en vooral de welverdiende Gigabike-Wisseltrofee die hij of zij een jaar lang mag laten pronken thuis in de vitrinekast, voor het raam of op het nachtkastje... 
 
  9. De Raad der Wijzen.

Discussiepunten die niet in het reglement zijn voorzien, zullen door de Raad der Wijzen besproken worden. De raad der wijzen bestaat uit (in alfabetische volgorde) Leon Beerendonk, Ferry Deurloo, Beinte Koopmans, Andy Roose, Peter Samoy, Mark Vanderwegen & Daam Van Reeth. 

Deze raad beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen. 

 


 
 

Laatst gewijzigd op 23/06/2020 - Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike, jaargang 20 - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen